باربری بیل

پیشرو چین است یاطاقان توپ، زاویه ای تماس، بلبرینگ کروی ساده بازار محصول